Sociaal ondernemen in knelpuntsectoren

De Sprong heeft vorig jaar meegedaan aan het project ‘Employment Design on the Move’. Dit project richt zich op  het vinden van oplossingen voor knelpuntsectoren op de arbeidsmarkt. Het project gebruikt design-oefeningen en testings om te onderzoeken of er aanpassingen mogelijk zijn in de functies van medewerkers uit deze sectoren. De methode van inclusieve functiecreatie wordt gebruikt om nieuwe, laagdrempelige functies te creëren die geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het project richt zich op het vinden van waardevolle functies binnen bestaande knelpuntsectoren die de betrokken doelgroepmedewerkers enthousiasmeren, motiveren en ontwikkelingskansen bieden. Het doelpubliek van het project omvat de volledige doelgroep van de Sociale Economie, waaronder langdurig werklozen, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen uit kansengroepen en mensen met een beperking. Het project heeft ook een specifieke focus op doelgroepmedewerkers met een migratieachtergrond.

Het project onderzoekt bestaande initiatieven en transnationale voorbeelden en vertaalt deze naar de Vlaamse context. Het project werkt in sterke partnerschappen en dissemineert de resultaten van de testings binnen beide sectoren. Op basis van de resultaten formuleert het project beleidsaanbevelingen.

Wil je meer weten wat dit voor jou als organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

De Sprong - de Gezondmakers
de Gezondmakers
is onderdeel van
Bezoek ons

We gebruiken alleen functionele en analytische cookies om je bezoeken te onthouden.