Primeur: Gezondmakers aan de slag bij Ziekenhuis Geel

Ken je het Europese project Tea for two nog? De bedoeling daarvan is om via maatwerk de druk op het verzorgend personeel van woonzorgcentra te verlagen. Wel, we hebben goed nieuws. Eindelijk kunnen we het van de daken schreeuwen: De Gezondmakers dragen voortaan ook hun steentje bij in het ziekenhuis!

Na een dik jaar voorbereiding was het op 1 september zover: de eerste Gezondmakers gingen aan de slag bij het Sint-Dimpnaziekenhuis in Geel. Best spannend, want het betrof een primeur voor België. De Sprong is dan ook het allereerste maatwerkbedrijf dat meedraait in een ziekenhuis. Onze Gezondmakers bezorgen het verzorgend personeel de nodige ademruimte door een deel van hun taken over te nemen. Belangrijk detail: uiteraard blijven de dingen waarvoor je specifiek geschoold moet zijn, zoals medicatie toedienen en andere medische handelingen, voor het verplegend personeel. Maar de Gezondmakers kunnen andere taken, die elke dag heel wat tijd in beslag nemen, op zich nemen. Denk maar aan patiënten naar hun onderzoek vervoeren, maaltijden rondbrengen, materialen klaarzetten, … Op die manier krijgt het ziekenhuispersoneel ruimte om zich bezig te houden met hun kerntaken, én – uiteraard – de patiënten.

De Sprong vzw is het eerste Belgische maatwerkbedrijf dat sociale tewerkstelling inzet om het zorgpersoneel van niet alleen het Ziekenhuis Geel maar ook Woonzorg Centrum Witte Meren een helpende hand te bieden. Met financiële ondersteuning van provincie Antwerpen kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid worden tot ‘Gezondmakers’.

Als een vis in het water
Afgelopen zomer startten de voorbereidingen voor het project, en sinds 1 september zijn er twee ‘Gezondmakers’ deeltijds aan de slag in het Ziekenhuis Geel, Seda en Mario. Zo heeft Seda, afkomstig uit Armenië, in haar thuisland een achtergrond als zorgkundige. Maar door de taalbarrière vond ze moeilijk werk in België. Intussen voelt ze zich als een vis in het water in het ziekenhuis, en verbetert haar Nederlands zienderogen. Ze kan immers volop oefenen in een sector waarmee ze veel voeling heeft. Seda’s takenpakket bestaat uit twee delen: enerzijds helpt ze met de maaltijdbedeling en anderzijds helpt ze met het voorbereiden en afleveren van de staalnames. Seda legt uit: ‘Nu ik in het ziekenhuis kan werken, voel ik mijn zelfvertrouwen groeien. Tegelijk leer en oefen ik mijn Nederlands, het is al een stuk verbeterd. Ik ben een heel tevreden Gezondmaker.’ Fantastisch om haar zo te zien openbloeien! Mario heeft een ander verhaal, zo heeft hij altijd in de bouw gewerkt maar door gezondheidsredenen diende hij hiermee te. De drang om weer aan het werk te gaan heeft ervoor gezorgd dat hij bij De Sprong terecht gekomen en zo in Ziekenhuis Geel.

Triple win
We zijn enorm trots op dit pilootproject, en kunnen gerust spreken van een triple win: zowel De Sprong, onze Gezondmakers als het ziekenhuis zijn uitermate tevreden met onze samenwerking. Ook de patiënten zijn heel blij met de extra hulp. Het personeel van het ziekenhuis heeft onze mensen erg warm onthaald, zodat zij een vliegende start konden nemen. En intussen wordt het bewijs nog maar eens geleverd: de sociale economie biedt een antwoord aan de zorgsector die het alsmaar moeilijker krijgt. We hopen dan ook van harte dat dit project meer zorginstellingen zal inspireren om aan te kloppen bij maatwerkbedrijven in de buurt. Zo ontlast je niet alleen je eigen medewerkers, je creëert ook kansen voor diegenen die anders wellicht uit de boot zouden vallen. ‘Het is deze win-win situatie die we voor ogen hadden met de subsidieoproep rond samenwerking sociale economie en de zorgsector’, voegt Kathleen Helsen, gedeputeerde voor sociale economie toe. ‘We willen nieuwe tewerkstellingskansen creëren voor doelgroepmedewerkers binnen de zorgsector. Hiervoor moeten de beide sectoren, sociale economie en de zorg, elkaar beter leren kennen om samen drempels weg te werken zoals een taalbarrière, een begeleidingsnood, diplomavereisten, … Zo wint de zorgsector én de sociale economie.’


Links naar rechts: Jan Flament, directeur Ziekenhuis Geel – Raf Moons, voorzitter de Sprong – Bart Quirijnen, directeur de Sprong (achteraan) – Peggy, logistiek assistent – Seda en Mario, Gezondmakers – Kathleen Helsen, gedeputeerde inclusieve economie (vooraan) © provincie Antwerpen, foto: Dieter Daniëls

Met ondersteuning van de provincie Antwerpen werken wij aan een inclusieve economie.

De Sprong - de Gezondmakers
de Gezondmakers
is onderdeel van
Bezoek ons

We gebruiken alleen functionele en analytische cookies om je bezoeken te onthouden.